P.O.D. - Sleeping Awake

Upraviť pieseň
Interpret: P.O.D.


P.O.D. - Sleeping Awake (preklad)Sleeping Awake = Pospiačky bdieť

Reveal to me the mysteries = Odhaľ mi záhady
Can you tell me what it means? = Môžeš mi povedať čo to znamená?
Explain these motions = Vysvetliť tieto pohyby
and metaphors = a metafory
Unlock these secrets in me = Odomkni tajomstvá vo mne
Describe your vision, = Opíš svoju predstavu,
the meaning is missing = význam chýba
Won't anybody listen? = Chce niekto počúvať?

Define the riddles of my mind = Definuj hádanku mojej mysle
Nothing is strictly what it seems = Nič nie je presne také ako sa zdá
Dreaming of Zion, Awake = Snívanie o Sione, Prebudenie
Sleeping Awake = Pospiačky bdieť
Dreaming of Zion, Awake = Snívanie o Sione, Prebudenie
Can't stop Sleeping Awake = Nemôžem prestať pospiačky bdieť

Do you see what I see? = Vidíš to čo vidím ja?
And can you hear what I hear? = A počuej čo počujem ja?
Do you feel what I feel? = Cítiš čo cítim?
Can't stop Sleeping Awake = Nemôžem prestať pospiačky bdieť
Do you see what I see? = Vidíš čo vidím ja?
And can you hear what I hear? = A počuješ čo počujem ja?
Do you feel like I feel? = Cítiš sa tak ako sa cítim ja?
Can't stop Sleeping... = Nemôžem prestať pospiačky...

Can you see it? The writing, = Vidíš to? Písmo,
Can you tell me what it means? = Môžeš mi povedať čo to znamená?
Translate the symbols, Enigma = Prelož symboly, Záhadu
Expressions keep questioning me = Výrazy vo mne nechávajú otázky
The message is written, = Správa je napísaná,
the meaning is missing = zmysel chýba
Won't anybody Listen? = Chce niekto Počúvať?

Prophesy, interpretate the signs = Veštba, interpretuje znamenia
Nothing is really what it seems = Nič nie je v skutočnosti tak ako sa zdá

Dreaming of Zion, Awake = Snívanie o Sione, Prebudenie
Sleeping Awake = Spiaco bdejúci
Dreaming of Zion, Awake = Snívanie o Sione,Prebudenie
Can't stop Sleeping Awake = Nemôžem prestať pospiačky bdieť

Do you see what I see? = Vidíš čo vidím ja?
And can you hear what I hear? = A počuješ čo počujem ja?
Do you feel what I feel? = Cítiť čo cítim ja?
Can't stop Sleeping Awake = Nemôžem prestať pospiačky bdieť
Do you see what I see? = Vidíš čo vidím ja?
And can you hear what I hear? = A počuješ čo počujem?
Do you feel like I feel? = Môžeš sa cítiť ako ja?
Can't stop Sleeping Awake = Nemôžem prestať pospiačky bdieť

Do you see what I see? = Vidíš to čo vidím ja?
Can you hear what I hear? = Môžeš počuť čo počujem?
And do you see what I see? = A vidíš čo vidím ja?
And can you hear what I hear? = A počuješ čo ja počujem?
And do you feel like I feel? = A môžeš sa cítiť ako sa ja cítim?
And can you dream like I dream? = A môžeš snívať ako snívam ja?

Do you see what I see? = Vidíš čo vidím ja?
Can you hear what I hear? = Počuješ čo ja počujem?
Or do you feel like I feel? = Alebo cítiš ako sa cítim ja?
Or do you dream like I dream? = Alebo snívaš ako snívam ja?
Anybody see me? = Vidí ma niekto?
Anybody hear me? = Počuje ma niekto?
Anybody feel me? = Cíti ma niekto?
Anybody out there?!? = Niekto zvnoku?!?

Dreaming of Zion, Awake = Snívanie o Sione, Prebudenie
Sleeping Awake = Spiaco bdejúci
Dreaming of Zion, Awake = Snívanie o Sione, Prebudenie
Can't stop Sleeping Awake = Nemôžem prestať pospiačky bdieť

Do you see what I see? = Vidíš čo vidím ja?
And can you hear what I hear? = A môžeš počuť čo počujem?
Do you feel what I feel? = Cítiš čo cítim ja?
Can't stop Sleeping Awake = Nemôžem prestať pospiačky bdieť
Do you see what I see? = Vidíš čo vidím ja?
And can you hear what I hear? = A môžeš počuť čo počujem?
Do you feel like I feel? = Cítiš sa ako cítim ja?
Can't stop Sleeping Awake = Nemôžem prestať pospiačky bdieť

Anybody see me? = Vidí ma niekto?
Anybody hear me? = Počuje ma niekto?
Anybody feel me? = Cíti ma niekto?
Anybody out there?!? = Niekto zvonku?


Novinky v katalógu

Najpopulárnejšie piesne interpreta

Najčítanejšie