Nebeská muzika je multižánrové zoskupenie hudobníkov, odchované ľudovou hudbou, ktoré sa v závere roka pravidelne venuje vianočným koncertom. Kapela sa prihovára poslucháčom prostredníctvom svojho štvrtého albumu Šťastné a Nebeské v najpríhodnejšom čase – v období adventu, kedy si ľudia "koledujú" o príjemné a atmosféru zimy navodzujúce piesne.


Nebeská muzika
patrí medzi reprezentantov tzv. world music. Hrdí sa tým, že ako jediná kapela na svete má vo svojom repertoári skladby iba z jednej jedinej dediny (aj keď v prípade novinky sú už dve). Ide o Terchovú, ktorú mnohí poznajú ako obec, zapísanú do svetového zoznamu UNESCO vďaka unikátnej folklórnej hudbe. Ich predošlý album Zbojstory patril medzi pozoruhodné konceptuálne albumy, prinášajúce ucelený príbeh. Aj piesne aktuálneho CD Šťastné a Nebeské spája červená nitka – vianočné koledy upravené tak, ako ich vnímajú muzikanti spod Rozsutca.

Pod Rozsutcom veselo

Vydanie CD pritom sprevádzali mnohé problémy. Pôvodne ho vydavateľstvo Hevhetia vydalo v roku 2021, no fyzickú podobu nadobudlo až v priebehu tohto roka. "Všetko sme mali nahraté a pripravené na vydanie, ale keďže ešte doznievala pandémia, nemali pre nás papier, aký sme chceli. Keď sa to už konečne podarilo vydať, objavila sa v booklete chyba. Nasledovala reklamácia, celý náklad sa musel vydávať znovu. Preto došlo k viacmesačnému zdržaniu. No asi to tak malo byť," uvádza na vysvetlenie kapelník Vladimír Moravčík.

A naozaj sa oplatilo čakať – samotné CD dokazuje, že vydávanie fyzických nosičov má zmysel aj v súčasnosti. "Nosič je zámerne koncipovaný tak, aby mal pridanú hodnotu. Ide v ňom o postupné odkrývanie. Vpredu je okienko, cez ktoré nakuknete dnu, otvoríte si booklet s popismi a textami skladieb, nájdete v ňom fotku muzikantov, ale musíte z obalu vybrať aj CD, aby ste zistili, ako sa volajú a na čom hrajú."

Nielen vizuálna stránka, za ktorú je zodpovedná Ľudmila Szybková, upúta svedomitou prepracovanosťou. Aj Vladimír ako hlavný dramaturg vyberal koledy veľmi starostlivo. "Čerpali sme z dvoch obcí, Zázrivej a Terchovej. Piesne pochádzajú od speváčky Márie Pagerkovej, zo zbierky Slovenské koledy, z tradičnej Jasličkovej pobožnosti, Betlehemskej knižky či Jednotného katolíckeho spevníka. Zároveň sme sa snažili dodržať chronológiu od adventu cez Nový rok až po Troch kráľov."


Aranžérske manévre

Pri prvom počúvaní by sa mohlo zdať, že ide o jednu z ďalších vianočných kolekcií, na aké sme si už rokmi zvykli. Až po ďalších pokusoch vyplávajú na povrch odlišnosti, spočívajúce hlavne v originálnych aranžmánoch. Kukučky disponujú prekrývajúcimi sa pastierskymi nástrojmi a postupným gradovaním, Horí nám salaš prekvapí známym motívom z muzikálu JesusChristSuperstar a prerývaným rytmom. Vstávaj bača svojim barokovým "feelingom" reflektuje tvorbu pastorel a kolied v 17. storočí.

I notoricky známu skladbu Pastieri podáva kapela s hutným spodkom a v klusajúcom tempe. Každé novátorstvo poteší, obzvlášť ak sa folklórna kapela inšpiruje napríklad koncertmi s Mariánom Vargom. V najdlhšej piesni Trojkráľové začujete organové finále, vzdávajúce hold nášmu velikánovi modernej populárnej i vážnej hudby. Ide o mimoriadne pôsobivú pasáž, predstavujúcu dôstojný vrchol koledovej zbierky. "Myslím si, že žijeme v pre hudbu najlepšej dobe. Môžeme slobodne spájať rôznorodé vplyvy, máme prístup k množstvu tvorby, neexistujú hudobné bariéry, atď."


Tradičnejšie vyznievajú Búvaj dieťa krásne, Uspávanka Tichej noci alebo Do Betléma, ale aj im hudobníci vdýchli istý punc svojráznosti. Okrem Vladimíra (viola, píšťalky, spev) sa nahrávania CD zúčastnili Ján Patrnčiak (husle, spev), Martin Dikoš (husle, heligónka, spev), Juraj Rechtorík (gitara), Ján Pavnica (viola), Andrej Dostál (organ, violončelo, kontrabas), Rudolf Maják (bicie, perkusie), Vladimír Moravčík ml. (husle) a Ivanka Moravčíková, ktorej spev rokmi vyzrieva, no to isté sa dá povedať aj o inštrumentálnych schopnostiach spomínaných hudobníkov.  

Štvrtý album Nebeskej muziky vo svojej fyzickej podobe predstavuje zberateľský skvost, ale ponúka bohatú náplň aj po aranžérskej, textovej a hudobnej stránke. Nespĺňa atribúty tradičného vianočného albumu, keďže prináša piesne spod Rozsutca v modernej podobe, spájajúcej všakovaké vplyvy. Možno je toto CD menej revolučné než predošlé Zbojstory, stále však ide o znamenitý a svojrázny príspevok do klenotnice slovenskej world music.

Nebeská muzika – Šťastné a Nebeské
(Hev-Het Tune, 2021/2022)

1. Adventná
2. Do Betléma
3. Uspávanka Tichej noci
4. Vstávaj bača
5. Jak dobrý a milý Boh
6. Kukučky
7. Čo sa stalo
8. Búvaj dieťa krásne
9. Horí nám salaš
10. Čo sa rozchodíte
11. Jeruzalem
12. Pastieri
13. Novoročná
14. Trojkráľové

Autor: Marek Danko