Ado Juráček novinkou Paper Chain vyzýva na staromódne prežitie Vianoc

2 / 2
Ado Juráček, 2020Zdroj: archív hudobníka