Hlavná stránka

>

Správy

>

Ceny SOZA rozdajú už o dva týždne. Ocenia aj M. Brezovského a R. Müllera

Ceny SOZA rozdajú už o dva týždne. Ocenia aj M. Brezovského a R. Müllera

17.09.2019 - 13:10 | redakcia

Slovenský ochranný zväz autorský (SOZA) už tradične začiatkom jesene odovzdá ocenenia za predchádzajúci kalendárny rok. Galavečer 23. ročníka tohto podujatia sa uskutoční 1. októbra v Mestskom divadle P.O. Hviezdoslava v Bratislave. Okrem štatistických cien udelia aj tie honorárne, ktorých noví držitelia sú už známi.


"Možno sa niekomu zdá trochu neskoro odovzdávať ceny za rok 2018 až na prelome septembra a októbra 2019, ale väčšinu ocenení, tvoria tzv. štatistické ceny vychádzajúce z dát, ktoré systematicky zbiera a vyhodnocuje SOZA v rámci vyúčtovania za rok 2018. To sa uzatvára v mesiaci jún, takže ak chceme podujatie patrične pripraviť, skorší termín nie je možný," vysvetľuje predseda predstavenstva SOZA Ľubomír Burgr.

Okrem šiestich štatistických cien, ktorými sú každoročne oceňovaní hudobní autori, nahrávacia spoločnosť s najúspešnejším zvukovým nosičom a rádio, ktoré má najvyšší podiel domácej tvorby vo svojom vysielaní, udeľuje SOZA aj štyri honorárne ceny, o ktorých rozhoduje dozorná rada. "Popri všetkých záležitostiach, ktorými sa na zasadnutiach zaoberáme, toto je jedna z tých najpríjemnejších. V rámci diskusie zaznie množstvo výborných návrhov a spomedzi nich sa napokon zhodneme na štyroch menách umelcov, ktorými chceme vzdať úctu za všetko, čo pre slovenskú hudbuurobili, či už doma alebo aj v zahraničí," dodáva predseda dozornej rady SOZA Matúš Jakabčic.

Žijúce legendy aj zosnulí umelci

Veľká cena SOZA za celoživotné dielo sa udeľuje žijúcemu autorovi, ktorý sa svojou tvorbou významnou mierou pričinil o rozvoj slovenskej hudobnej kultúry. Za rok 2018 ju získa Vladimír Bokes, jeden z najvýznamnejších skladateľov súčasnej vážnej hudby. Ťažisko jeho tvorby spočíva v orchestrálnej a komornej tvorbe. Skladateľská orientácia na technológie avantgardnej "západnej hudby" spôsobila, že verejné i rozhlasové predvádzanie jeho tvorby bolo v osemdesiatych rokoch zakázané. Významná je jeho dlhoročná pedagogická činnosť ako aj rekonštrukcia pôvodnej verzie prvej slovenskej národnej opery - Suchoňovej Krútňavy.

Zápis do Zlatej knihy SOZA sa udeľuje už nežijúcim autorom, ktorí sa významnou mierou zaslúžili o rozvoj slovenskej hudby. Od roku 2003 sa udeľujú dve takéto ceny, pričom dodržiava sa pravidlo, že ak jednu cenu získa autor napr. v oblasti vážnej hudby, tak druhá je udelená zástupcovi inej hudobnej oblasti. Za rok 2018 ju získavajú Marek Brezovský a Frico Kafenda.

Marek Brezovský (15.4.1974 - 22.6.1994) je najmladším autorom, ktorý získa toto ocenenie. Po absolvovaní bratislavského konzervatória až do svojej predčasnej smrti študoval kompozíciu na VŠMU práve u prof. Vladimíra Bokesa. Svoju skladateľskú všestrannosť dokázal uplatniť v najrozličnejších žánroch - od punku v skupine Avanavany cez najrozličnejšie rockové formy vo formácii Art M Trio až po súčasnú vážnu hudbu v rámci ním už na konzervatóriu vytvoreného Súboru súčasnej hudby. Napriek krátkemu životu po ňom ostalo množstvo výnimočnej hudby, ktorú postupne objavujú stále nové a nové generácie vďaka systematickej práci jeho otca Aliho Brezovského a jeho blízkeho priateľa, spolužiaka a spoluhráča Oskara Rózsu. Album Hrana s Brezovského kompozíciami, divácky veľmi úspešne turné k nemu ako aj unikátny dokumentárno-umelecký filmový portrét Hrana - 4 filmy o Marekovi Brezovskom (2014) režiséra Patrika Lančariča sú už len verejným potvrdením jeho výnimočnosti.


Frico Kafenda (2.11.1883 - 3.9.1963) pred vznikom Československa pôsobil ako dirigent, klavirista a korepetítor vo viacerých nemeckých operetných divadlách. Po jeho vzniku sa stal dlhoročným riaditeľom, pedagógom klavírnej hry a kompozície na Hudobnej a dramatickej akadémii pre Slovensko v Bratislave. V náročných podmienkach permanentného nedostatku financií sa podstatnou mierou zaslúžil o udržanie chodu školy a systematicky sa staral o odborný rast študentov. Vychoval mnohých významných slovenských klaviristov, jeho žiakom bol aj hudobný skladateľ Eugen Suchoň.

Ťažiskom jeho hudobnej tvorby sú komorné inštrumentálne a piesňové skladby. V ruskom zajatí počas 1. svetovej vojny zložil Sláčikové kvarteto G dur (1916) a Sonátu D dur pre husle a klavír (1917 – 18). Z ranej piesňovej tvorby sú najvýznamnejšie Štyri piesne pre vysoký hlas a klavír, Tri piesne pre mužský hlas a klavír (Listy, Okúzlenie a Pieseň na verše J. Smreka, 1955) a Tri miniatúrne piesne (na verše A. Plávku, 1962). Zo zborovej tvorby okrem raného Offertoria (1906) pre miešaný zbor, malý orchester a organ patria k význačným Kafendovým dielam Tri mužské zbory (Išli hudci horou, Marikovská veža, Sedemdesiat sukieň mala, 1949) na texty a nápevy slovenskej ľudovej poézie.


Štvrtú honorárnu Cenu SOZA za rok 2018 - za významný podiel uvádzania domácej tvorby v zahraničí - získa Richard Müller. Neprehliadnuteľná osobnosť našej hudobnej scény sa totiž okrem Slovenska výrazne presadila aj v Českej republike, predovšetkým ako interpret textov Michala Horáčka. Vďaka viacerým spoluprácam s ním má spevák aj dlhé roky po rozdelení spoločnej republiky možnosť prezentovať sa na českej scéne aj s vlastnou autorskou tvorbou, či už skladateľskou ako aj textárskou. O tom, že jeho kariéra zostáva česko-slovenská i naďalej, svedčia nielen desiatky koncertov, ktoré každoročne odohrá za riekou Moravou, ale aj mimoriadne plodná spolupráca s Ondřejom Gregorom Brzobohatým na zatiaľ poslednom albume 55 (2016). A je priam symbolické, že si cenu preberie počas toho, ako bude v oboch častiach bývalej spoločnej federácie koncertovať v spoločnom programe s ďalšími významnými českými hudobníkmi Michaelom Kocábom a Ondřejom Soukupom. Turné s názvom Šansóny a iné piesne odštartujú už 23. septembra.


Nominácie na štatistické ceny SOZA za rok 2018
(trojice sú uvedené v abecednom poradí):

Cena SOZA pre skladateľa najhranejších hudobných diel:

Peter Dudák
Václav Patejdl
Ivan Tásler

Cena SOZA pre textára najhranejších hudobných diel:

Boris Filan
Vladimír Krausz
Kamil Peteraj

Cena SOZA pre najúspešnejšieho mladého autora:

Celeste Buckingham
Marek Danko
Emma Drobná

Cena SOZA za najhranejšiu skladbu:

Budeme to stále my - Ivan Tásler / Vladimír Krausz
Lúč - Tomáš Buranovský
Words - Peter Graus, Tomáš Zubák / Emma Drobná

Cena SOZA za zvukový nosič:

Miro Jaroš - Pesničky pre neposlušné detičky 3 (Galgan Records)
Kali - Dovi, dopo (Kali Records)
Zuzana Smatanová - Echo (Pandora - Art)

Cena SOZA za najvyšší podiel domáceho repertoáru vo vysielaní:

Rádio Best FM
Rádio Lumen
Rádio Sity

Držitelia Cien SOZA za rok 2018 si preberú ocenenia v podobe formy bronzovej plastiky s názvom Eurydika, ktorej autorom je sochárka Jana Brisudová. Galavečer v réžii Lukáša Zednikoviča sa uskutoční v utorok 1. októbra v Mestskom divadle P.O.Hviezdoslava v Bratislave. Moderátorkou večera bude Vera Wisterová a okrem samotného odovzdávania cien je na programe aj šesť unikátnych hudobných vystúpení, ktoré tradične popri najpopulárnejších interpretoch zviditeľnia aj menšinové hudobné žánre.

Redakciu Hudba.sk informovala PR manažérka Andrea Čurná. Tlačovú správu sme upravili.

Foto: Martina Mlčúchová - archív Hudba.sk


Zdielať na Facebooku

blog comments powered by Disqus
po ut st št pi so ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Najčítanejšie

Disqus

Najpopulárnejší hudobní interpreti