Hudobný fond v koprodukcii s hudobným vydavateľstvom Opus rozširuje Antológiu slovenskej populárnej hudby o tri ďalšie disky a prináša tak ďalších 77 skladieb doplňujúcich túto kolekciu. Vychádza pod názvom +77 Antológia slovenskej populárnej hudby. Jej zostavovateľom je Pavol Zelenay.

Podľa neho booklet vložený do boxu Antológie uvádza stručný prehľad vývinu slovenskej populárnej hudby počas prvých tridsiatich rokov jej existencie a krátke profily významnejších aktérov. Edícia +77 k Antológii už preto nemá ambíciu prinášať nové historické fakty. Inak je to s piesňami. Prvé roky slovenskej modernej populárnej hudby boli poznamenané kvantitatívne veľmi skromnou tvorbou. Veľa z nej sa dostalo do základného projektu Antológie, takže je len prirodzené, že rozširovanie výberu v tomto projekte sa začína až rokom 1939, kedy počet nových piesní značne narástol. Na ich tvorbe sa podieľali ďalší autori i speváci, ktorým tiež treba venovať náležitú pozornosť.

Zostavu 77 piesní otvára skladba z autorského pera Gejzu Dusíka Do kolečka, do kola z roku 1939 v podaní Františka Krištofa Veselého, medzi ďalšími piesňami sú Mám ja jedno dievča z roku 1941 a Najkrajší valčík z roku 1942, obe v podaní Františka Krištofa Veselého, Len jediný muž z roku 1944 v podaní Anny Petrovskej, Dedinka ty milá z rovnakého roku z repertoáru Krištofa Veselého, Pošepkaj mi tíško z roku 1947 spieva Viera Racková, Počkaj dievča z roku 1950 spievajú Fero BenkovskýLaco Vojtko, Rozmarín zelený z roku 1952 v podaní Bohuša Hanáka, Svetlo a tieň z roku 1954 v podaní Václava Petlana, z rovnakého roku aj pieseň Písmená lásky v podaní Melánie Olláryovej či Najkrajší deň, nahrávka Jozefa Borároša z roku 1957. Záverečnou je skladba Rád mám hviezdy v tvojich očiach z roku 1963 v podaní Jozefa Kuchára

"Projekt + 77 je svojím spôsobom pokračovanie, ale nie v rokoch. Je to len zahustenie výberu tých prvých tridsiatych rokov, čiže sú to skladby z toho istého obdobia, ktoré sa nemohli dostať pre limit desiatich cédečiek na prvú sériu, na prvý box. Ja som vybral a urobil som hlavné úpravy skladieb, veľké zostrihy, čistenie je prácou inžiniera Soldána. Toto už ďalšie pokračovanie nebude mať, myslím si, že tých prvých tridsať rokov je týmito skladbami už vlastne vyčerpaných. Ak by niekto chcel pokračovať, musel by pravdepodobne ísť do ďalších rokov," povedal pre TASR zostavovateľ antológie Pavol Zelenay.

"Pred desiatimi rokmi vyšiel komplet desiatich CD s názvom Antológia slovenskej populárnej hudby, ktorej zostavovateľom bol Pavol Zelenay. Ako uviedol, nebolo možné na desať cédečiek umiestniť všetky nahrávky, ktoré by si on prial. Dlhé roky pracoval s myšlienkou doplniť nejakým spôsobom tento desaťcédečkový set o ďalšie disky. Výsledkom je trojkompilácia s názvom +77 Antológia slovenskej populárnej hudby," uviedol pre TASR riaditeľ Hudobného fondu Matúš Jakabčic.

Zdroj: TASR, Pavol Božík
Foto: PR