Tři Sestry - Balada

Upraviť pieseň
Interpret: Tři Sestry


Tři Sestry - Balada (text piesne)Bydlel na konci vesnice, kluk jako ty, stejný, stejný krk, stejné rameno, stejné nohy, a taky kamarád, jak už hoši dosp?lí mívají, na život a na smrt, z vedlejšího bará?ku Lojzík od rybní?ka. Spolu chytali ?olky, spolu sežrali strašliv? prvního psa a spolu zulíbali holky až krom? ???. A všechno jejich kamarádství se zdálo být ?isté až do té chvíle, než zastavil jednoho odpoledne autobus na návsi a vystopila z n?j krásná podu?itelka Pyzducha. Do srdcí obou hoch? vstoupila láska a pocítili že nad jejich kamarádstvím se vznáší ?erný mrak. P?esto se rozhodli ztvrdit p?ísahou své p?átelství, aby je nemohlo nic ohrozit a roz?ali jednou záp?stí a spojili krví tento slib. P?esto však Petr, Petr tušil, že se n?co vkrádá do jeho pánevního ústrojí a naposledy si zpíval.

Kunratice malá ves, ukrad báb? bundu pes. Bába k?i?í, na?íká, že pes s bundou utíká.

K dramatickému vývoji došlo jednoho pozdního odpoledne, kdy v místní sokolovn? hrála pokleslá zábavová skupina. Oba chlapci se tam odešli pobavit po práci a po perném pracovním týdnu a rozhodli se, že spolu se podívají na tan?ící páry, aby vid?li jak to chodí mezi chlapci a dívkami, když oni sami mají jenom sv?j chlapeckochlapecký vztah. Petr se trochu zdržel p?i dojení malých selat v místním kravín?, a když p?išel p?es mlhu jind?ichohradecké lihoviny vid?l, jak jeho nejoblíben?jší p?ítel vytá?í sólo s dívkou Pyzduchou, a jak se tisknou k sob? a p?es fialové oble?ky elpo stéká ?ervená limonáda pomocimo až do jejich boti?ek a div? to ?vachtá. Prázdný panák ukon?il velice rychle tento zrádceplný vztah, který p?ichystal svému p?íteli dementní Lojzík z dolní chalupy, ano ten jehož vrata byla pobita ropuchami a ?olky. Znáte jak to kon?ívá. Dobrovolné hasi?stvo, sbor, všechno se hroutí, všechno se padá a ješt? naposledy se ozývá ze zam?ížovaného okénka antonu zb?silý sk?ek.

Kunratice malá ves, ukrad báb? bundu pes. Bába k?i?í, na?íká, že pes s bundou utíká.

Dohra celého p?ípadu byla jednoduchá a strašlivá. Soud který zasedal byl velký, silný, mocný, spravedlivý, všestraný a naprosto nestraný, a tak jednoho rána, když slunce zrovna nevyšlo a bylo hrozn? mlhavo a sychravo vyvedli na pankrácký dvore?ek, kde se ohýbalo n?kolik starých sekvojí smutn? k zemi, Jeníka na ?erstv? ohoblovaná prkna a ?íkali mu Jeníku, on je opravil ne, jmenuji se Petr, abyste se nepletli a navlékli mu na krk konopnou oprátku, která m?la skon?it jeho život. Jak se díval p?es st?ípky, kde v?bec neligotalo a nemigotalo sluní?ko, protože bylo pod mrakem naposledy si vzpomn?l na svého p?ítele i na Pyzduchu a než se zhoupl naposledy zpíval:

Kunratice malá ves, ukrad báb? bundu pes. Bába k?i?í, na?íká, že pes s bundou utíká.


Ďalšie piesne z albumu

Aparát

Tři Sestry

Plesový ráno

Tři Sestry

O melouny boj

Tři Sestry

Kovárna III

Tři Sestry

Pijánovka

Tři Sestry

Kovárna III.

Tři Sestry

Maminka

Tři Sestry

Ženy v ohňový zemi

Tři Sestry

Dodo a Dude

Tři Sestry

Metalice II.

Tři Sestry

Boule

Tři Sestry

Česká hospoda

Tři Sestry

Lidojedi

Tři Sestry

Večerníček

Tři Sestry

Namol pít

Tři Sestry

Dechovka

Tři Sestry

Představovačka

Tři Sestry

Novinky v katalógu

Najpopulárnejšie piesne interpreta

Prúša

Tři Sestry

Pijánovka

Tři Sestry

A bude mi blbě

Tři Sestry

Dá dá dá

Tři Sestry

Život je takovej

Tři Sestry

Mexiko

Tři Sestry

Sovy v mazutu

Tři Sestry

Titanic

Tři Sestry

AIDA

Tři Sestry

Modlitba pro partu

Tři Sestry

Najčítanejšie