A Bože muj, co mam robic

Ľudové piesne a koledy

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

A Bože muj, co mam robic,
ňemam koňa dze uvadzic.
Uvadzim ho do maštaľňi,
nakladzem mu jarej slami.

Jic koňičku jaru slamu,
bo ja idzem gu valalu.
Gu valalu, gu ňevesce,
bo me švarne dzivče ňesce.