A či sa mi snívalo a či sa mi zdalo

Ľudové piesne a koledy

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

1.
A či sa mi snívalo a či sa mi zdalo,
že moje potešenie pod oblôčkom stálo.

2.
Ej, kde by bolo stálo, bolo by volalo,
ej, bolo by si dvierka otvoriť kázalo.

3.
Ej, otvor, milá, otvor, už som dávno nebol,
ej, už som vaše dvierka otvárať zabudol.

4.
A keď si ty zabudol dvierka otvárati
a ja som sa zabudla s tebou zhovárati.