Ľudové piesne a koledy - A čo koho do toho1. A čo koho do toho, že ja Marku ľúbim,
[:a čo koho do toho, že ja Marku ľúbim
a ja svojej Mariške pantofličky kúpim.:]
2. Pantofličky z hodvábu a čižmičky z kozla,
[:pantofličky z hodvábu a čižmičky z kozla,
keď mi pôjde po vínko, aby sa nepotkla.:]
3. Ej, aby sa nepotkla, vínko nerozliala,
[:ej, aby sa nepotkla, vínko nerozliala,
lebo by ju mamička za to veľmi kliala.:]

Novinky v katalógu

Akordy

C C# D D# Es E F F# G G# As A A# B H 

Najčítanejšie