A co mi, Bože, po troch kovaľoch na žimu

Ľudové piesne a koledy

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

1.
A co mi, Bože, po troch kovaľoch na žimu ?
Jeden mi kuje, druhi ľubuje gazdinu.

2.
A treci chodzi pomedži vozi, šmeje še,
chcel bi ukradnuc falat žeľeza, boji še.

3.
Dze še podzeje ten cigan pres źimu
chcel bi śe zohrac, no ňema žadnu perinu.