Ľudové piesne a koledy - A dze idzeš Helenko1. A dze idzeš Helenko, Helenko
Do zahrady na želene šenko
Nezaviraj dzverečka za sebu
Bo ja idzem Helenko za Tebu

2. A dze idzeš Janičku, Janičku
Do zahrady nakošic travičku
Nezaviraj za sebu dzverečka
Bo ja idzem, Tvoja frajirečka

3. Na co ši še mlada vydavala,
Ked ši ešče roboty neznala.
Neznala ši ani maslo zmucic,
Ani sebe košulečku ušic.

Novinky v katalógu

Akordy

C C# D D# Es E F F# G G# As A A# B H 

Najčítanejšie