A f tom našom dvore

Ľudové piesne a koledy

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

Ami A f tom Dmi našom Ami dvore
Dmi nie som E sa Ami ma
vyras E tou roz Ami ma A rín, Dmi ako G trá C va, E
Ami keď ja E ten roz Ami ma A rín Dmi budem E tr A hať
šeci Dmi chlapci Ami bu FDmi na mňa E vo Ami lať
Ami keď ja E ten roz Ami ma A rín Dmi budem E tr A hať
šeci Dmi chlapci Ami bu FDmi na mňa E vo Ami lať

Čože to Anička, čo to robíš ?
Trhám rozmarínčok, či nevidíš ?
Rozmarín zelený ako tráva
veď mi ho závidí každá panna
Rozmarín zelený ako tráva
veď mi ho závidí každá panna

Už som sa vydala, už je darme
nebudete robiť reči o mne
bola som vám, ďjouky, na závade
keráže vám teraz stojí v rade ?