Ľudové piesne a koledy - A hrdlička hrkútala1.
A hrdlička hrkútala,
Ježiškovi cukru dala,
[:a tá pinka pin, pin, pin,
narodil sa nám Boží syn.:]

2.
A pastieri zaspievali,
Ježiškovi dary dali,
[:Gašpar, Melicher, Baltazár,
tiež mu priniesli drahý dar.:]

3.
A my pekne pri jasličkách
spustíme mu na husličkách.
[:Zahrajte tíško, husličky,
zaspi Ježiško maličký.:]

Novinky v katalógu

Akordy

C C# D D# Es E F F# G G# As A A# B H 

Najčítanejšie