A hrdlička hrkútala

Ľudové piesne a koledy

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

1.
A hrdlička hrkútala,
Ježiškovi cukru dala,
[:a tá pinka pin, pin, pin,
narodil sa nám Boží syn.:]

2.
A pastieri zaspievali,
Ježiškovi dary dali,
[:Gašpar, Melicher, Baltazár,
tiež mu priniesli drahý dar.:]

3.
A my pekne pri jasličkách
spustíme mu na husličkách.
[:Zahrajte tíško, husličky,
zaspi Ježiško maličký.:]