A já dobre vím

Ľudové piesne a koledy

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

1.
:A já dobre vím že zle pochodím :
[:že od svéj miléj, že od svéj miléj neskoro chodím.:]

2.
:Chodím od miléj denica hore :
[:a náš hospodár, a náš hospodár stójí na dvore.:]

3.
:Zaplať hospodár slúžit nebudem :
[:našel sem dívča, našel sem dívča, ženit sa budem.:]