A já mám koníčka vraného

Ľudové piesne a koledy

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

1.
A já mám koníčka vraného
na štyry noženky kutého.
On mňa pěkně nosí
po studenéj rosy
a já si sednu si na něho.

2.
Enom mňa, koníčku, pěkně nes,
pres hory, pres doly, pres ten les.
Dám ti podkověnky,
na štyry noženky,
ešče dnes, ešče dnes, ešče dnes.alebo:

A já mám koňíčka vraného
Záhorie

1.
A já mám koňíčka vraného
na štiri noženki kutého.
[:Ten mja pjekňe nosí, po studenej rosi
a já si visedem na ňého.:]

2.
Enem mja, koňíčku, pjekňe nes,
prez hori, prez doli, prez ten les.
[:Dám ťi podkovjenki, na štiri noženki,
ešče dnes, ešče dnes, ešče dnes.:]