Ľudové piesne a koledy - A já mám Marínu1.
A já mám Marínu
červenú jak malinu,
a keď já k ní večer prídem,
prikryje mňa perinú.

2.
A ona mňa perinú,
a já ju zas halenú,
aby ludé neríkali,
že já chodím za inú.

3.
Zuzku sme už vydali,
eště máme Marínu,
ja, keď sme jí kozu dali,
dáme jí i perinu.

Novinky v katalógu

Akordy

C C# D D# Es E F F# G G# As A A# B H 

Najčítanejšie