A já mám Marínu

Ľudové piesne a koledy

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

1.
A já mám Marínu
červenú jak malinu,
a keď já k ní večer prídem,
prikryje mňa perinú.

2.
A ona mňa perinú,
a já ju zas halenú,
aby ludé neríkali,
že já chodím za inú.

3.
Zuzku sme už vydali,
eště máme Marínu,
ja, keď sme jí kozu dali,
dáme jí i perinu.