A ja Pišta z valala

Ľudové piesne a koledy

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

1.
A ja Pišta z valala, z valala, raz še na mňe ušmiala, ušmiala,
[:volala še Nataša, Nataša, budze žena najdrahša, najdrahša.:]

2.
Chcel ja ľubic vysoku, vysoku, mala iskru u oku, u oku,
[:gamby veľke, červene, červene, i dva ľička rumene, rumene.:]

3.
Poľubiv ja Ivetu, Ivetu, kupil som jej puketu, puketu,
[:na sebe mi ľipňeme, ľipňeme, aj nadaľej budzeme, budzeme.:]

4.
Poľubiv ja Maričku, Maričku, mala jamku na ľičku, na ľičku,
[:keď še na mňe ušmiala, ušmiala, k oltaru me dostala, dostala.:]