A já pořád, kdo to je?

Ľudové piesne a koledy

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

1.
A já po-řád: Kdo to je? Kdo to je, že nám ne-dá po-ko-je,
A já po-řád, kdo to tlu-če a on bed-nář na o-bru-če.

2.
Bed-nář su-dy do-dě-lá-vá, při tom vel-ké rá-ny dá-vá.
A já po-řád: Kdo to je? Kdo to je, že nám ne-dá po-ko-je.