Hlavná stránka

>

Katalóg

>

Akordy

>

Ľudové piesne a koledy

>

A já pořád, kdo to je?

Ľudové piesne a koledy - A já pořád, kdo to je?1.
A já po-řád: Kdo to je? Kdo to je, že nám ne-dá po-ko-je,
A já po-řád, kdo to tlu-če a on bed-nář na o-bru-če.

2.
Bed-nář su-dy do-dě-lá-vá, při tom vel-ké rá-ny dá-vá.
A já po-řád: Kdo to je? Kdo to je, že nám ne-dá po-ko-je.

Novinky v katalógu

Akordy

C C# D D# Es E F F# G G# As A A# B H 

Najčítanejšie