Abba Otče

Kresťanské piesne

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

C Ty si nás F vytrhol, G Pa C ne, z C pút hriechu d i od seba G samých
a E Kristus, E stanúc sa a bra F tom, nás C naučil F denne volať k G Tebe:

®: C Ab F ba C Ot G če, C Ab F ba C Ot G če.
C Ab E ba, Abba a Ot F če, Abba C G C Otče. G
C Ab F ba C Ot G če, C Ab F ba C Ot G če.
C Ab E ba, Abba a Ot F če, Abba C G C Otče. G F

Cirkev je ako strom života, ktorý má korene vo večnosti.
On preniká našu všednosť a zjavuje všetkým ľuďom seba. R:


Boh hojným darcom je života, On oslobodil všetkých od smrti.
On privinul si nás k sebe, tak sme sa stali jeho deťmi.
®:

Všetci sme bratia a sestry, všetci sme jedna veľká rodina.
Tú pravdu nič nezatemní, bo teraz už nastala jej hodina.
®: