Ani tak nehoří (z filmu Balada pro banditu)

Filmová a Muzikálová hudba

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

D
D Ani tak G neho D ří G svíčka Emi farářo A vi
A7 Jako se D běla HmiG mojí mi A7 lé no D hy
F#mi Jako se F#mi běla HmiEmi mojí mi A7 lé no D hy

Ani tak nevoní kořalička sladká
Jako mně vonějí mojí milé jabka
Jako mně vonějí mojí milé jabka

Ani tak nebolí rána do srdíčka
Jako mě bolela milé zahrádečka
Jako mě bolela milé zahrádečka