Ave Alexandrie - Z muzikálu Kleopatra

Filmová a Muzikálová hudba

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

(vojáci, Pompeius,Caesar)
Vojáci: Ave, Ave...
Pompeius na hlavu poražen byl,
na útěk musel se dát.
Pouze ty, Caesare, máš dosti sil,
dál abys Římanům vlád.
Pompeius:Vstoupil jsi do země požehnané,
jež vážnost i bohatství má.
V míru tě vítají Egypťané.
Alexandrie je tvá.
Caesar: Přátelsky vám,
jak jsem si přál,
vždycky byl nakloněn Řím.
Pompeius: Ptolemaios, náš mladý král,
ted´ klade dar k nohám tvým!
Otrok::-Pompeius!
Vojáci: -Pompeius! Jeho hlava!
C:Nad vaším darem
já mohu jen sténat.
Sochou Pompeiovou
ozdobím senát.
Vojáci: Po slavném vítězství u Farsala
Egypt jak na dlani máš,
nadvláda Říma je dokonalá,
zdráv budiž, Caesare náš!