Až do konca dní

Kresťanské piesne

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

1. B Dnes dávaš C všetko čo Dmi máš
B Našiel si C lásku a tak F ju stráž
B Boh klope C na dvere, Dmi kým svet spí,
On aj v noci G mi bdie a dnes B aj ty bdieš C s Ním.

2.Láska je úsmev a plač, Smútok a
strach náhle zmýva dážď.
Cítiš, že Boh je tak blízko nás,
Cítiš, že s Ním si stále viac svoj.
Boh ti práve dal to znamenie tých nových dní,
Krásnych dní.

R: Až do konca dní, On chráni ťa láskou.
Dnes ti vrátil raj, tak ho vnútri maj.
Až do konca dní ma k človeku blízko,
S Ním nikdy nie si sám.
/:Až do konca dní:/

3.Vždy príde otázok pár, čo trápia srdce a trápia tvár.
Vieš, že ťa nezlomia, kým si s Ním, Neboj sa ísť,
On vie čo s tým. Boh ti práve dal...