Kresťanské piesne - Až do konca dní

Transpozícia ( -2 -1 0 1 2 )

1.BDnes dávaš Cvšetko čoDmi máš
BNašiel si Clásku a takF ju stráž
BBoh klope Cna dvere, Dmikým svet spí,
On aj v nociGmi bdie a dnesB aj ty bdiešC s Ním.

2.Láska je úsmev a plač, Smútok a
strach náhle zmýva dážď.
Cítiš, že Boh je tak blízko nás,
Cítiš, že s Ním si stále viac svoj.
Boh ti práve dal to znamenie tých nových dní,
Krásnych dní.

R: Až do konca dní, On chráni ťa láskou.
Dnes ti vrátil raj, tak ho vnútri maj.
Až do konca dní ma k človeku blízko,
S Ním nikdy nie si sám.
/:Až do konca dní:/

3.Vždy príde otázok pár, čo trápia srdce a trápia tvár.
Vieš, že ťa nezlomia, kým si s Ním, Neboj sa ísť,
On vie čo s tým. Boh ti práve dal...

Novinky v katalógu

Akordy

C C# D D# Es E F F# G G# As A A# B H 

Najčítanejšie