Hlavná stránka

>

Katalóg

>

Akordy

>

Filmová a Muzikálová hudba

>

Balada Mexico Kida (z filmu Limonádový Joe)

Filmová a Muzikálová hudba - Balada Mexico Kida (z filmu Limonádový Joe)

Transpozícia ( -2 -1 0 1 2 )

V GLincolnu loňskýho Croku
CmiJim GStapleton Gmaj7farao Amihrál,D7
že Gpřitom se kapánek CservaCmil,
tak A7šerif mu náramky Ami7dal,D7
Gdo Santa Fe když ho CvezCmil,
GJim řekl: "Tak nebo Amitak,D7
Gna tuty vezmu Cti roha As7a
Gbudu zas Amivolnej jak Gpták,"
la la la ...

Ten Gvečer jsme v Johnyho CbaCmiru
Gsrkali Gmaj7černý kafeAmiD7
a Gříkali jsme si jak CaCmisi,
A7baví se Jim v Santa Ami7Fe,D7
Gnajednou náramná CCmina Grozbila lucernu AmiaD7
Gv tu ránu v celičkýmC báru
As7Gnastala Amiegyptská tmaG,
au ...

GNa prahu postava CstáCmila,
a Gže se hned Gmaj7ochladil Amivzduch,D7
Gto bylo hned každýmu CjasCminý,
A7že to byl nějakej Ami7duch,D7
a v GSanta Fe zrovna v ten CmoCmiment,
Gříkám jen, co vo tom Amivím,D7
Gz basy když voknem bral CroAs7ha,
to Gnakoupil Aminebohej GJim,
tý dý dý ... au ...

Novinky v katalógu

Akordy

C C# D D# Es E F F# G G# As A A# B H 

Najčítanejšie