Božia láska je tak krásna

Kresťanské piesne

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

Božia láska je tak krásna C Božia láska Dmi je tak krásna, a  G7 toľkí pred ňou C unikajú, C Božia láska Dmi je tak krásna, G7 že nič nie je C nad jej C7 moc. ®:/: F Keby sme sa G7 ponorili všetci do C lásky Kristo Ami vej, bol by F celkom inakší G svet, všetky C naše bôle C7 by G sa dali lahšie C zniesť.:/ Božia láska je tak krásna, pochop, že nás tak miloval, že nám svojho Syna poslal a v Ňom nám spásu dal.      ®: