BUDEM SPIEVAŤ, PRETOŽE SOM SPASENÝ

Kresťanské piesne

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )


[: e Budem C spievať, D pretože som e spasený,
budem C spievať, D Ježiš je môj e Pán. :]

[: On je G náde D jou v čase e súže C nia, viem, môj G Pán D zachráni e ma. :]


[: e Budem C spievať, D pretože som e slobodný,
budem C spievať, D Ježiš zvíťa e zil. :]

[: e Budem C spievať, D pretože som e radostný,
budem C spievať, D Ježiš ľúbi ma. :]