Čaje tupes naladžas, sako ráči avre ha džas

Ľudové piesne a koledy

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

Čaje tupes naladžas, sako ráči avre ha džas,
vaštuké, odel man márel,
kaj tuha džav, sako tut kámel,
vaštuké, odel man márel,
kaj tuha džav, sako tut kámel – kámel

Ma šun, so tuke vakeren, man áver phirano ná ne,
me ča tut, báres kanav,
me pre tut, našti bisterav,
me ča tut, báres kanav,
me pre tut, našti bisterav - bisterav

Čaje tupes naladžas, sako ráči avre ha džas,
vaštuké, odel man márel,
kaj tuha džav, sako tut kámel,
vaštuké, odel man márel,
kaj tuha džav, sako tut kámel – kámel

Ma šun, so tuke vakeren, man áver phirano ná ne,
me ča tut, báres kanav,
me pre tut, našti bisterav,
me ča tut, báres kanav,
me pre tut, našti bisterav -bisterav