Čakajú ťa nástrahy

Kresťanské piesne

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

C Čakajú ťa Ami nástrahy F tohoto sve G ta,
C Mária ťa Ami volá: F Poď moje die G ťa

®: F Mária ma G ochraňuje, C ja sa nebo Ami jím
F vrhnem sa pod G jej ochranný C plá Ami šť
F Ona podá G ruku a ja C smelo kráčam s Ami ňou
F Mária je G Matkou najdrah C šou.

Ona nám vždy vyprosí hodné milosti
na ňu sa spoľahni v každej ťažkosti.
®:

Matka moja láskavá ja ťa milujem
svoje srdce mladé tebe darujem.
®: