Chci královnou se stát - z muzikálu Kleopatra

Filmová a Muzikálová hudba

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

Chci královnou se stát
(Kleopatra)
Ó, božská Isis, já tě chválím.
Tvá Kleopatra ptá se, má-li žít
věčně věků v ústraní,
i když vládci nezvaní
jak supi kolem trůnu krouží.
Jak mohu čelit já těm choutkám?
Vždyť´ v té hře o moc jsem
jak loutka jen,
umlčena exilem,
vězím míle za Nilem,
jen ty víš, po čem dávno toužím.
Chci královnou se stát
a zem svou k slunci vést.
Ty, Isis, jedenkrát
snad spolu s trůnem
dáš mi záři hvězd.
Chci Egypt pozvednout
a vyrvat z římských pout.
Své zemi úrodné,
snad jednou svobodné
chci vrátit majestát
a královnou se stát.
Vlast za otcovy hříchy pyká
a kdo má roli následníka hrát,
to mi vrásky nedělá,
jsem už téměř dospělá,
a tak můj vnitřní hlas mi říká:
Chci královnou se stát
a zem svou k slunci vést,
ty, Isis, jedenkrát
snad spolu s trůnem
dáš mi záři hvězd.
A hold mi vzdá i Řím,
já vstoupím před senát,
snad bozi všemocní
moji moc tak umocní,
chci královnou se stát,
chci královnou se stát.