Hlavná stránka

>

Katalóg

>

Akordy

>

Kresťanské piesne

>

Chlieb, ktorý sa premieňa

Kresťanské piesne - Chlieb, ktorý sa premieňa

Transpozícia ( -2 -1 0 1 2 )

Chlieb, ktoGrý sa premieňa v Pánovo CtelAmio
z mnohých Dzrniek pšeničD7ných pocháGdzCa.G
Víno, čo sa krvou Ježišovou stalo,
z mnohých kvapiek hroznových sa zlialo.

®: /: Jak ten Gchlieb, čo G7spojil zlaté CklAmiásky,
nech nás Gspojí Emisila Jeho Ami7lásD7ky.
Jak kaGlich, čo G7objal kvapky CvínaAmi,
tak aj DCirkev svätá D7nás objíCmaAmi. :/

Dobrý Pastier, priveď do svojho ovčinca
stratené ovečky, ktoré hynú.
Zjednosť Cirkev svoju, aby sme tvorili
v Tvojej láske jedinú rodinu. ®:

Na ramená vezmi dobrý Pane tých,
čo s nami ísť už nedokážu.
A nech zjednotenia všetkých div sa stane,
vrúcne prosme, vyslyš prosby naše.
®:

Novinky v katalógu

Akordy

C C# D D# Es E F F# G G# As A A# B H 

Najčítanejšie