Chlieb, ktorý sa premieňa

Kresťanské piesne

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

Chlieb, kto G rý sa premieňa v Pánovo C tel Ami o
z mnohých D zrniek pšenič D7 ných pochá G dz C a. G
Víno, čo sa krvou Ježišovou stalo,
z mnohých kvapiek hroznových sa zlialo.

®: /: Jak ten G chlieb, čo G7 spojil zlaté C kl Ami ásky,
nech nás G spojí Emi sila Jeho Ami7 lás D7 ky.
Jak ka G lich, čo G7 objal kvapky C vína Ami ,
tak aj D Cirkev svätá D7 nás objí C ma Ami . :/

Dobrý Pastier, priveď do svojho ovčinca
stratené ovečky, ktoré hynú.
Zjednosť Cirkev svoju, aby sme tvorili
v Tvojej láske jedinú rodinu. ®:

Na ramená vezmi dobrý Pane tých,
čo s nami ísť už nedokážu.
A nech zjednotenia všetkých div sa stane,
vrúcne prosme, vyslyš prosby naše.
®: