Chval písní Pána Ježíše

Kresťanské piesne

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

1. h Chval písní fmi Pána Ježí h še

Ref. |: h (G) Pěj: Hale fmi (D) luja.:| h Chval písní fmi Pána Ježí h še.

2. Pán nad smrtí je vítězem.

3. Nebe i země On je Pán.