Chválime Ťa, Bože

Kresťanské piesne

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

D Chválime Ťa, Bo F#mi že, za Tvoje Hmi sviatosti,
F#mi sú nám G cestou do večno C A4 sti.
D Sláva Ti, Kri F#mi ste, ženích Hmi Cirkvi, F#mi neves G ty,
príklad Emi lásky A a vernos D ti G . D

®: /:Celý svet i F#mi my Bohu G ďakujme,
A chválu F#mi spievajme,
Hmi všetci sa G raduj A me pre G Teba,
Trojje A4 diný. A :/

Chválime Ťa, Bože, že svetlo dal si nám,
ktoré horí do tmy našich dní.
Sám svetlom si sa stal, aby sme mohli mať vždy dosť síl
za Tebou kráčať, vždy vo svetle ísť.
®: