Hlavná stránka

>

Katalóg

>

Akordy

>

Kresťanské piesne

>

Chválime Ťa, Bože

Kresťanské piesne - Chválime Ťa, Bože

Transpozícia ( -2 -1 0 1 2 )

DChválime Ťa, BoF#miže, za Tvoje Hmisviatosti,
F#misú nám Gcestou do večnoCA4sti.
DSláva Ti, KriF#miste, ženích HmiCirkvi, F#minevesGty,
príklad Emilásky Aa vernosDtiG.D

®: /:Celý svet i F#mimy Bohu Gďakujme,
A chválu F#mispievajme,
Hmivšetci sa GradujAme pre GTeba,
TrojjeA4diný.A :/

Chválime Ťa, Bože, že svetlo dal si nám,
ktoré horí do tmy našich dní.
Sám svetlom si sa stal, aby sme mohli mať vždy dosť síl
za Tebou kráčať, vždy vo svetle ísť.
®:

Novinky v katalógu

Akordy

C C# D D# Es E F F# G G# As A A# B H 

Najčítanejšie