Kresťanské piesne - Chváľte Hospodina

Transpozícia ( -2 -1 0 1 2 )

/: DmiChváľDmi7te HospodiGna všetky Bmaj7národy,
veClebte AmiHo všetci Dmiľudia. :/
/: Lebo je Fpreveliká nad nami Cmilosť JehAmio
a Dmipravda Boha Aminaveky. AleDmiluja.:/

Novinky v katalógu

Akordy

C C# D D# Es E F F# G G# As A A# B H 

Najčítanejšie