Chváľte Hospodina

Kresťanské piesne

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

/: Dmi Chváľ Dmi7 te Hospodi G na všetky Bmaj7 národy,
ve C lebte Ami Ho všetci Dmi ľudia. :/
/: Lebo je F preveliká nad nami C milosť Jeh Ami o
a Dmi pravda Boha Ami naveky. Ale Dmi luja.:/