Chválu vzdajme Otcovi

Kresťanské piesne

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

Emi Chválu vzdajme Ot D covi,
Emi chválu i Sy D novi,
Emi chválu Svätému D Duchu,
Emi chválu D Bohu v troch o Emi sobách. H7 e]