Kresťanské piesne - Chválu vzdávajme

Transpozícia ( -2 -1 0 1 2 )

GChválu CvzdávajGme, Boha CvítajGme,
JežiEmišovi Amimoc a Dsláva.
Nech CPán Boh Gnáš moCcný vláGdne,
spievajEmime mu s AmiradoDsťou.

®: AleluHmija, Pán Ježiš Emivládne,
aleluAmija, je EmivíťaD4zomD,
aleluHmija, Pán Ježiš Emivládne,
hraj aleAmiluja, DamGenC.G

Prišlo víťazstvo a slávy čas, s radosťou a veselosťou
sa náhlite, verní Jeho, na tie svadby anjelske.
®:

Tak hneď prídite, verné deti, k Pánovi, Kráľovi slávy.
U Víťaza prebývajte po všetky veky. Amen.
®:

Novinky v katalógu

Akordy

C C# D D# Es E F F# G G# As A A# B H 

Najčítanejšie