Chválu vzdávajme

Kresťanské piesne

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

G Chválu C vzdávaj G me, Boha C vítaj G me,
Ježi Emi šovi Ami moc a D sláva.
Nech C Pán Boh G náš mo C cný vlá G dne,
spievaj Emi me mu s Ami rado D sťou.

®: Alelu Hmi ja, Pán Ježiš Emi vládne,
alelu Ami ja, je Emi víťa D4 zom D ,
alelu Hmi ja, Pán Ježiš Emi vládne,
hraj ale Ami luja, D am G en C . G

Prišlo víťazstvo a slávy čas, s radosťou a veselosťou
sa náhlite, verní Jeho, na tie svadby anjelske.
®:

Tak hneď prídite, verné deti, k Pánovi, Kráľovi slávy.
U Víťaza prebývajte po všetky veky. Amen.
®: