Hlavná stránka

>

Katalóg

>

Akordy

>

Kresťanské piesne

>

Čo je najvážnejšie, najdôležitejšie

Kresťanské piesne - Čo je najvážnejšie, najdôležitejšie

Transpozícia ( -2 -1 0 1 2 )

Čo je najvážnejšie, najdôležitejšie


1. ANielen v školskom zošite býva ťažká úloha, aj nad naším Eživotom stojí veľký
otázAnik :

R: /:Čo je najvážDnejšie, najdôležiAtejšie, čo je najkrajšie Epravé, najväčšie, za čo hodno život Adať. :/

2.AKaždý z nás musí sám nájsť svoju vlastnú odpoveď, iba ten bude Ešťastný, kto to raz pochoApí : R

3.ANosím maličký krížik, je mojím verným druhom, stačí len jeden Epohľad on ma hneď presvedAčí : R

4.AMilovať denne znova, čoraz vrúcnejšie ľúbiť, stále žiť blízko EBoha, spolu s ním svetom Aísť :

R: /:To je najvážDnejšie, najdôležiAtejšie, To je najkrajšie Epravé, najväčšie, za To hodno život Adať. :/

Novinky v katalógu

Akordy

C C# D D# Es E F F# G G# As A A# B H 

Najčítanejšie