Hlavná stránka

>

Katalóg

>

Akordy

>

Kresťanské piesne

>

Ďakuj Bohu rád ťa má

Kresťanské piesne - Ďakuj Bohu rád ťa má

Transpozícia ( -2 -1 0 1 2 )

Ďakuj Bohu, rád ťa má /: DĎakuj Bohu, Arád ťa má, Hmiďakuj, spievaj F#pieseň chvál, Gďakuj, pretože DJežiš je tvoj CPán a AKráľ. :/ /: Tak F#ver, keď si Hmislabý silu Emimáš a už Anúdzu F#nepoznáš, pretože HmiPán Ježiš sa Cdal za Anás. :/

Novinky v katalógu

Akordy

C C# D D# Es E F F# G G# As A A# B H 

Najčítanejšie