Daľi me moja mac

Ľudové piesne a koledy

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

1.
Daľi me moja mac až za huri služic,
ej, až za huri služic.
[:žebi ja ňeznala, žebi ja ňeznala,
ej, kadzi domu trafic.:]

2.
A ja tote huri dokola obejdzem,
ej, dokola obejdzem,
[:ku svojej maceri, ku svojej maceri,
ej, na žalobu pujdzem.:]

3.
A tak še jej budzem prehorko žalovac,
ej, prehorko žalovac,
[:až še huri, ľesi, až še huri ľeši,
ej, budu rozvijovac.:]

4.
A či sce me mamko zunovaľi chovac,
ej, zunovali chovac,
[:že sce me tak mladu, že sce me tak mladu,
ej, od sebe daľi vžac.:]