Dalmácija, Dalmácija

Ľudové piesne a koledy

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

1.
Dalmácija, Dalmácija, to je pjekný kraj,
nic tam iné neuvidíš, len zelený háj,
[:hory, doly, more široké,
procházajú sa tam chlapci normusové.:]

2.
Dobre bolo nám, normusom v Prešporku ležat,
zakál sme my nemuseli svjeta skusovat,
:ked sme prišli na širé more s pánem Bohem zostávajte rodičové:

3.
S pánem Bohem, rodičové, aj frajírko má,
keď ja budem v batáliji, modli sa za mňa.
[:Keď mi pán Búch z vojny pomóže,
veznem si ťa za ženičku, to ťa nemine.:]