Dámy vládnou - Z muzikálu Kleopatra

Filmová a Muzikálová hudba

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

(Kleopatra a Fulvie)
Kleopatra: Já dobře znám
bohatství správný význam,
ten klíč šanci
dává mi vládnout.
Fulvie: A Řím plný žen,
jejich touhám je snášen
zlata žár,
jenž je pouhou ozdobou.
K:-Ten žár...
F: -...jasně říká, že můžu...
K: -...být svá...
F:-...vlastní paní bez mužů.
Obě: Léta sbírá
ženská víra sílu svou,
v slunce záři klidné stáří
bez všech pout.
K:-Dámy vládnou, tak to bývá.
F:-Mocí tajnou, co jim zbývá.
K:-Muži doufaj, že jen...
-...táhnou nás.
K: Ten pohled žen
na svět králům je vzdálen.
F: -Já vím.
K: -Svět se zdá být jen pánů.
F: -Pravdu máš.
K:-Je náš.
-Stejně náš.
F:-Ano, náš!
K: Bozi nám dávaj píli znovu vstát
a nalézat dál svůj cíl.
F: -Ten cíl...
K: -...jasně říká, že můžu...
F: -Být svá...
K: -...vlastní paní bez mužů.
Obě: Léta sbírá ženská víra
sílu svou.
V slunce záři klidné stáří
bez všech pout.
K: -Dámy vládnou, tak to bývá.
F: -Mocí tajnou, co jim zbývá.
Obě: -Muži doufaj...
-...že jen táhnou nás.
Léta sbírá ženská víra
sílu svou.
V slunce záři klidné stáří
bez všech pout.
K: -Dámy vládnou, tak to bývá.
F: -Mocí tajnou, co jim zbývá.
Obě: Muži doufaj, že jen táhnou nás.
Ženy schopné budou vládnout.
Ženy schopné budou vládnout.
Ženy schopné
budou vládnout nám.