Dávajú ma za mäsiara

Ľudové piesne a koledy

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

1. :Dávajú ma dávajú ma za mäsiara :
[:mäsiar mäso váži, s druhyma sa dráždi, nepôjdem zaň, nepôjdem zaň.:]
2. :Dávajú ma dávajú ma za mlynára :
[:vo mlyne sa práši, to sa mi nepáči, nepôjdem zaň, nepôjdem zaň.:]
3. :Dávajú ma dávajú ma za krajčíra :
[:krajčír šije v noci, pokazí si oči, nepôjdem zaň, nepôjdem zaň.:]
4. :Dávajú ma dávajú ma za čižmára :
[:čižmár Boha nezná, kopytom sa žehná, nepôjdem zaň, nepôjdem zaň.:]
5. :Dávajú ma dávajú ma za kováča :
[:kováč mechy dúcha, verí zlého ducha, nepôjdem zaň, nepôjdem zaň.:]
6. :Dávajú ma dávajú ma za hájnika :
[:hájnik stále blúdi, pritom chytá ľudí, nepôjdem zaň, nepôjdem zaň.:]
7. :Dávajú ma dávajú ma za krčmára :
[:krčmár robí škodu, do pálenky vodu, nepôjdem zaň, nepôjdem zaň.:]
8. :Dávajú ma dávajú ma za sedliaka :
[:sedliak spieva v poli, ten mi je po vôli, ja pôjdem zaň, ja pôjdem zaň.:]