Deň ako dar

Kresťanské piesne

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

Nebeský šramot - Deň ako dar

A Zo všetkých dní žijeme cis jediný práve D dnes,
tak A dajme mu šancu byť cis najkrajším, ó D jé.
fis Dal nám ho cis Pán, tak D žime ho ako A dar.
fis Nekazme cis Boží D krásny E plán.

Je A len na nás, či bude cis farebný
alebo D smutný, či veselý, E smiešny.
A Len nech nie je nevy cis darený,
lebo D o nás je tento deň E dnešný.
Tak fis dajme mu tvár,
akú cis chce preňho Pán.
Nech D vyplní poslanie,
E ktoré mu dal.
nech je A naplnený, cis zachránený,
D nádherný, jednoducho E ako dar.

A Zo všetkých dní žijeme cis najkrajší práve D dnes...