Kresťanské piesne - Deň ako dar

Transpozícia ( -2 -1 0 1 2 )

Nebeský šramot - Deň ako dar

AZo všetkých dní žijeme CISjediný práve Ddnes,
tak Adajme mu šancu byť CISnajkrajším, ó Djé.
FISDal nám ho CISPán, tak Džime ho ako Adar.
FISNekazme CISBoží Dkrásny Eplán.

Je Alen na nás, či bude CISfarebný
alebo Dsmutný, či veselý, Esmiešny.
ALen nech nie je nevyCISdarený,
lebo Do nás je tento deň Ednešný.
Tak FISdajme mu tvár,
akú CISchce preňho Pán.
Nech Dvyplní poslanie,
Ektoré mu dal.
nech je Anaplnený, CISzachránený,
Dnádherný, jednoducho Eako dar.

AZo všetkých dní žijeme CISnajkrajší práve Ddnes...

Novinky v katalógu

Akordy

C C# D D# Es E F F# G G# As A A# B H 

Najčítanejšie