Kresťanské piesne - El Šadaj

Transpozícia ( -2 -1 0 1 2 )

Ami7D9Ami7D9
®: El ŠaDmi7daj, El šaDmi7/Gdaj,
El eliCmaj7one AdoFmaj7nai,
večné Bmaj7meno Pane E7máš,
ku nám v Ami7sláve E7pricháGdimdzaš.
El šaDmi7daj, El šaDmi7/Gdaj,
El eliCMA7one AdoFmaj7nai,
od Bmaj7vekov až naveE7ky,
El šaAmi7daj.D9Ami7D9

Viem, že Ty si Syna dal, On hriechy na kríži sňal,
obetu dal za nás sám, život večný je náš Pán.
Ty si Pán Boh, ktorý vie, poznáš srdce úprimné,
z hriechov našich oslobodíš nás.
®:

To, čo Otec prisľúbil, v Synovi sám naplnil.
Nikto z ľudí netuší, že sa Mesiáš zjavil.
Veľká je moc Pánova, veľká láska Kristova,
dokonané je pre nás, dokonané je pre nás.
®:

Novinky v katalógu

Akordy

C C# D D# Es E F F# G G# As A A# B H 

Najčítanejšie