El Šadaj

Kresťanské piesne

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

Ami7 D9 Ami7 D9
®: El Ša Dmi7 daj, El ša Dmi7/G daj,
El eli Cmaj7 one Ado Fmaj7 nai,
večné Bmaj7 meno Pane E7 máš,
ku nám v Ami7 sláve E7 prichá Gdim dzaš.
El ša Dmi7 daj, El ša Dmi7/G daj,
El eli Cma7 one Ado Fmaj7 nai,
od Bmaj7 vekov až nave E7 ky,
El ša Ami7 daj. D9 Ami7 D9

Viem, že Ty si Syna dal, On hriechy na kríži sňal,
obetu dal za nás sám, život večný je náš Pán.
Ty si Pán Boh, ktorý vie, poznáš srdce úprimné,
z hriechov našich oslobodíš nás.
®:

To, čo Otec prisľúbil, v Synovi sám naplnil.
Nikto z ľudí netuší, že sa Mesiáš zjavil.
Veľká je moc Pánova, veľká láska Kristova,
dokonané je pre nás, dokonané je pre nás.
®: