Kresťanské piesne - El Šadaj

Transpozícia ( -2 -1 0 1 2 )

Hmi7E9Hmi7E9
®: El ŠaEmi7daj, El šaEMI7/Gdaj,
El eliDmaj7one AdoGmaj7nai,
večné Cmaj7meno Pane F#7máš,
ku nám v Hmi7sláve F#7pricháAdimdzaš.
El šaEmi7daj, El šaEMI7/Gdaj,
El eliDMA7one AdoGmaj7nai,
od Cmaj7vekov až naveF#7ky,
El šaHmi7daj.E9Hmi7E9

Viem, že Ty si Syna dal, On hriechy na kríži sňal,
obetu dal za nás sám, život večný je náš Pán.
Ty si Pán Boh, ktorý vie, poznáš srdce úprimné,
z hriechov našich oslobodíš nás.
®:

To, čo Otec prisľúbil, v Synovi sám naplnil.
Nikto z ľudí netuší, že sa Mesiáš zjavil.
Veľká je moc Pánova, veľká láska Kristova,
dokonané je pre nás, dokonané je pre nás.
®:

Novinky v katalógu

Akordy

C C# D D# Es E F F# G G# As A A# B H 

Najčítanejšie