forte svidnikatar

Filmová a Muzikálová hudba

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

gecko,emol,cecko,dedur cecko,dedurgecko