Gina (z filmu Rebelové)

Filmová a Muzikálová hudba

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

C Gina, E7 jé, jé, Ami gi a gi,
a Dmi7 gi-gi-gi-gi- G7 gi-gi-gi-gi,
C Gina, E7 ó, ó, Ami ji a ji,
a C7 ji-ji-ji-ji-ji-ji-ji-ji,
F jiná G7 jména jí C doma H7 dávají,
Emi já však D7 potají
Dmi7 ří a ří, a G7 říkat budu vždycky jenom

Gina, jé, jé, já to vím, že tohle není zrovna české
jméno, ó, ó, snad bych jí měl přece jenom říkat Magda-
F léna, G7 světice, C z Jižní E7 uli Ami ce, jenomže
D7 já, já, já, já G7 Ginu mám C rád.

C Magda B léna C7 chodí do školy,
F Gina EsF pusu Es bez ptaní,
D Magda C léna D7 píše úkoly,
G Gině F spad G měsíc F do dlaní,
E Magda D léna E7 doma uklízí,
A Gina G zná A twist a G madison,
F# Magda E léna F#7 kávu nabízí a H Gina,
la-la-la-la, G9 lá, G7 ó...

Gina, jé, jé, gi a gi, a gi-gi-gi-gi-gi-gi-gi-gi,
Gina, ó, ó, ji a ji, a ji-ji-ji-ji-ji-ji-ji-ji,
jiná jména jí doma dávají, já však potají
jí ří a ří, a říkat budu vždycky jenom

Gina, jé, jé, já to vím, že tohle není zrovna české
jméno, ó, ó, snad bych jí měl přece jenom říkat Mgda-
léno, světice, z Jižní ulice, jenomže
D7 já, já, já, já G7 Ginu mám C rád, Emi ó- A7 hó,
D7 já, já, já, já G7 Ginu mám C rád.
Ami Gina! D6 Jé, G7 jé, As jé- C é!