Hajaj, belaj, synáčik môj

Ľudové piesne a koledy

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

1.
Hajaj, belaj, synáčik môj,
hajaj, belaj, synáčik môj,
nebuď taký, jak otec tvoj.

2.
Tvoj otec je šíry zbojník,
tvoj otec je šíry zbojník,
vie po hore každý chodník.

3.
Nielen chodník, aj tú cestu,
nielen chodník, aj tú cestu,
kadiaľ chodia kupci k mestu.

4.
Ráno ide, večer príde,
ráno ide, večer príde,
vždi krvavý meč donesie.

5.
Deväť šaták som zodrala,
deväť šaták som zodrala,
kým som ten meč utierala.

6.
Aj desiata sa zodiera,
aj desiata sa zodiera,
Bože vysloboďže ti mňa.