Já mám doma kvočnu

Ľudové piesne a koledy

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

1.
Já mám doma kvočnu, nevjim, co si počnu,
nemůžu vedít, bure-li sedít.

2.
Já ji kůpjil vyjce vod našeho stryjce,
nemůžu vedít, bure-li sedít.

3.
Já ji kůpjil husí, vona, že ji dusí,
nemůžu vedít, bure-li sedít.

4.
Já ji kůpjil kačí, vona, že ji tlačí,
nemůžu vedít, bure-li sedít.