Keď sa milujeme

Kresťanské piesne

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

/: C Keď sa milu Emi jeme Ami navzájom, Boh je v FG ás.:/
/:A C Jeho Emi Láska v Ami nás dosa F huje doko G nalosť.:/