Kresťanské piesne - Keď sa milujeme

Transpozícia ( -2 -1 0 1 2 )

/:CKeď sa miluEmijeme Aminavzájom, Boh je v FGás.:/
/:A CJeho EmiLáska v Aminás dosaFhuje dokoGnalosť.:/

Novinky v katalógu

Akordy

C C# D D# Es E F F# G G# As A A# B H 

Najčítanejšie