Kríž je znakom spásy

Kresťanské piesne

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

Autor: Richard LačnýKríž je znakom spásy ®: C Kríž je znakom Emi spásy, F kríž ten dreve G ný,     C Kristom nesený Emi z lásky, F krvou zmáča G ný za C nás. Sám si Pane znášal, ťarchu našich vín. sám si sa oddával z lásky pod svoj kríž.          R: Pozri, Pane, hľa tu na mňa úbohého, pomôž znášať ťarchu kríža tak ťažkého.            R: Chcem aj ja niesť svoj kríž, ťarchu svojich vín. Krista vždy nasledovať, chcem ísť stále s Ním. R: