Hlavná stránka

>

Katalóg

>

Akordy

>

Kresťanské piesne

>

My kráčame s radosťou

Kresťanské piesne - My kráčame s radosťou

Transpozícia ( -2 -1 0 1 2 )

My[Ekráčame s radosťou
za H7Pánom Ježišom.
On Evedie nás milosťou
poH7zemským životom.

®: Poďme za Ním
všade kde vedie nás.
On je verný
Pán a Spasiteľ náš.

On duše naše sýti,
On dáva večný mier.
On miluje ťa v žití
poď s Ním a Jemu ver.

My svoje verné srdcia
Ježišovi dáme.
V radosti a v súžení
len Jeho vzývame.

My chceme kráčať za Ním
po ceste zbožnosti.
Ježiša nasledovať
vyprosiť milosti.

Novinky v katalógu

Akordy

C C# D D# Es E F F# G G# As A A# B H 

Najčítanejšie