My kráčame s radosťou

Kresťanské piesne

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

My[ E kráčame s radosťou
za H7 Pánom Ježišom.
On E vedie nás milosťou
po H7 zemským životom.

®: Poďme za Ním
všade kde vedie nás.
On je verný
Pán a Spasiteľ náš.

On duše naše sýti,
On dáva večný mier.
On miluje ťa v žití
poď s Ním a Jemu ver.

My svoje verné srdcia
Ježišovi dáme.
V radosti a v súžení
len Jeho vzývame.

My chceme kráčať za Ním
po ceste zbožnosti.
Ježiša nasledovať
vyprosiť milosti.